ถนนในเมืองที่ปูด้วยหินเป็นเส้นตารางเป็นผลผลิตจากการวางผังเมืองอินคา ย้อนหลังไปถึงช่วงทศวรรษ 1200 สายน้ำที่ไหลเชี่ยว แตกแขนงออกจากแม่น้ำใกล้เคียง หล่อเลี้ยงระบบชลประทานที่ยังคงไหลอยู่ซึ่งชาวอินคาออกแบบไว้ ซึ่งเป็นงานฝีมือของพวกเขาที่ชื่นชมมาจนถึงทุกวันนี้ เมืองที่คึกคักในตอนกลางวันโดยมีนักท่องเที่ยวนั่งรถไฟไปและกลับจากอากวัสกาเลียนเตสถูกปิดในตอนกลางคืน

โดยชาวบ้านจะเร่ขายรถสามล้อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ขนส่งคนเดินที่เหนื่อยล้าไปไม่กี่ช่วงตึกไปยังจุดหมายปลายทาง อย่างไรก็ตาม หากนักเดินทางซ้อนทับกับงานเฉลิมฉลองหนึ่งในหลายๆ งานที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ Ollantaytambo เช่น เทศกาล Three Kings ในวันที่ 6 มกราคม พวกเขาจะได้เห็นเมืองขึ้นตลอดเวลา ประมาณเดือนเมษายน การเฉลิมฉลองสี่วันที่เรียกว่า Santisima Cruz de Senor Choquekillca เพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญผู้อุปถัมภ์ของเมืองด้วยขบวนแห่ การเต้นรำ และดอกไม้ไฟ