จะรู้ได้อย่างไร ว่าเมื่อไหร่ที่เด็กควร จัดฟันเด็ก เพราะรอยยิ้มที่สวยงาม ถือเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้กับเด็ก ๆ การที่เด็กจะมีฟันที่สวยสมบูรณ์แบบและดูสุขภาพดี จึงถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ล้วนต้องให้ความสำคัญ

สาเหตุหลัก ๆ ของการ “จัดฟัน”

การจัดฟัน เป็นสาขาหนึ่งในทางทันตกรรมที่หลายคนสนใจ เนื่องจากเป็นวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาและรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับฟันได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังเป็นการจัดระเบียบฟันให้เรียงตัวสวยงามและเข้าที่ รวมถึงแก้ปัญหาความผิดปกติของขนาดและความสัมพันธ์ของขากรรไกรต่อใบหน้าได้อีกด้วย

และการจัดฟันยังถือเป็นการรักษาที่ช่วยให้มีการสบฟันที่ดีขึ้น เพื่อการบดเคี้ยวอาหารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดอัตราเสี่ยงในการเกิดฟันผุหรือโรคเหงือก อันเนื่องมาจากความลำบากในการทำความสะอาดฟันและเหงือกในบริเวณที่ฟันเรียงตัวผิดปกติ หลีกเลี่ยงการเกิดการสึกของฟันที่ผิดปกติจาการเรียงฟันหรือสบฟันที่ไม่เหมาะสม

ลักษณะของฟันที่ควรจะต้องเข้ารับการรักษาด้วยการจัดฟัน ได้แก่ ฟันซ้อนเก, ฟันยื่น, ฟันห่าง, ฟันสบลึก, ฟันสบเปิด, ฟันล่างคร่อมฟันบน เป็นต้น

อายุของเจ้าตัวน้อย… มีผลต่อการจัดฟันหรือเปล่า

การจัดฟันในเด็กนั้นส่วนใหญ่มักเริ่มทำในเด็กที่มีฟันแท้ขึ้นเกือบครบ คืออายุประมาณ 11-13 ปี เนื่องจากเป็นช่วงที่เด็กกำลังมีการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างใบหน้ามากที่สุด อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาการสบฟันบางอย่างสามารถทำได้ตั้งแต่ช่วงฟันผสม เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาหรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพัฒนาไปเป็นความผิดปกติที่มีความรุนแรงขึ้น เช่น การจัดฟันหน้าบางส่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกระทบกระแทกต่อฟัน ในกรณีที่ฟันหน้าบนยื่นมากๆ การจัดฟันในชุดฟันผสมมักเป็นการรักษาระยะสั้น และเป็นการจัดฟันบางส่วนเท่านั้น เมื่อเด็กเข้าสู่ระยะฟันแท้ ก็จำเป็นต้องได้รับการจัดฟันทั้งปากต่อไป

ไม่ใช่แค่เพื่อสวยงาม… แต่เพื่อสุขภาพฟันที่ดี

การเรียงตัวที่ดีของฟันจะทำให้การสบฟันดีขึ้น ความสัมพันธ์ของฟันและขากรรไกรดีขึ้น รวมทั้งทำให้สามารถทำความสะอาดเหงือกและฟัน และดูแลสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น การจัดฟันจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นวิธีการแก้ปัญหาสุขภาพฟันที่ดี เพียงแต่จะต้องให้ทันตแพทย์เป็นผู้ตรวจวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสม หรือควรจัดฟันหรือไม่อย่างไร เพื่อที่จะได้ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ